Top
Niedziela, 28 lutego 2021

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • obowiązuje od 24.05.2018r
 • podstawa prawna: RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ochrona prywatności użytkowników serwisu: maluchy3miasta.pl ( zwanego dalej „SERWISEM”) ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu: www.maluchy3miasta.pl 

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Korzystanie z SERWISU, którego Administratorem jest Małgorzata Tysarczyk-Darska prowadząca działalność pod nazwą DASKO MEDIA Małgorzata Tysarczyk-Darska z siedzibą w Gdańsku, ul. Achillesa 2/3, 80-299 Gdańsk, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pod numerem 115451, NIP 5842054246, REGON 192987388, (zwana dalej DASKO MEDIA) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, skontaktuj się z nami:
a) mailowo – rodo@maluchy3miasta.pl

II. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:

 1. realizacji postanowień zawartych w ramach umowy współpracy reklamowej (m.in. banery, bazy firm, artykułu sponsorowanego)
 2. wzięcia udziału w konkursach, weryfikacji zwycięzców w oparciu o regulamin konkursów
 3. komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów
 4. w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.
 5. wyrażenia swojej opinii dotyczącej firmy/obiektu znajdujących się w baza firm
 6. monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie po słowach kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Maluchy3miasto.pl poprzez przeprowadzanie badań i analiz aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia, prowadzenia analiz statystycznych
 7. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych
 8. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych

 

III. OKRES PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZETWARZANE:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SERIWSU maluchy3miasta.pl jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

SERWIS maluchy3miasta.pl co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. SERWIS maluchy3miasta.pl może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników SERWISU maluchy3miasta.pl traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze SERWISU w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmująca się administracją bazy.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych pod adresem rodo@maluchy3miasta.pl.

Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VI. POLITYKA COOKIES

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w SERWISIE Maluchy3miasta.pl.

Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,

trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

własne – ustawiane przez serwery internetowe naszego SERWISU

osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasz SERWIS

 

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
  Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.
 • LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:
  Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie poza DASKO MEDIA. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, DASKO MEDIA zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.
 • Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.
 • NIEPOŻĄDANE TREŚCI
  W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W katalogu Portalu nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
 • Więcej na temat zasad korzystania z Serwisu maluchy3miasta.pl znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu administrowanego przez DASKO MEDIA.
 • DOBRE RADY
 • Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:
 • ! gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, to po zakończeniu korzystania z serwisów Portalu, do których potrzebne jest logowanie – wyloguj się, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
  ! dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i DASKO MEDIA. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
  ! zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe i jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chroni ustawa o ochronie danych osobowych.

 

VII. OD KIEDY RODO BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ

27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.
Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

VIII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

 

 

© Copyright 2015 by maluchy3miasta. All Rights Reserved.