Już po raz 18 Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Rektor Łaszczyk przypomniał, że Kapituła brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Najlepszym liceum w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, okazało się XIII LO w Szczecinie. Pierwsze miejsce wśród techników, zdobyło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Trójmiejskie szkoły niestety nie znalazły się na podium rankingu liceów 2016. W pierwszej dziesiątce udało się uplasować tylko jednej szkole z naszego rejonu – III LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, które znalazło się na miejscu szóstym. Gdyńskie liceum w ciągu stosunku do ubiegłego roku poprawiło swoją pozycję o trzy pozycje.

Niestety inne trójmiejskie szkoły uzyskały znacznie słabsze wyniki. Na 33 miejscu znalazło się VI LO im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni. Najlepsza gdańska placówka – Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na miejscu 43. W pierwszej pięćdziesiątce, na miejscu 48, znalazła się jeszcze jedna gdańska szkoła – V LO im. Stefana Żeromskiego.

Biorąc pod uwagę całe Pomorze, sytuacja liceów nie prezentuje się najlepiej. Poza wymienionymi wcześniej placówkami, żadnemu więcej LO nie udało się znaleźć  wśród 50 najlepszych.

* Społeczne LO im. Polskich Noblistów w Kwidzynie (80 miejsce w rankingu fundacji Perspektywy)
* II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku (102 miejsce)
* II LO im. dr Wł. Pniewskiego w Gdańsku (103 miejsce)
* Uniwersyteckie Katolickie LO im. Św. Jadwigi Królowej w Tczewie (161 miejsce)
* I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (165 miejsce)
* II LO im. Adama Mickiewicza w Gdyni (180 miejsce)
* I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni (194 miejsce)

Pomorskie licea w rankingu Perspektyw wypadły przeciętnie. Niestety znacznie słabiej ocenione zostały technika. Najwyższą pozycję – 57 miejsce – uzyskało Technikum Weterynarii w ZSR CKP w Bolesławowie. Na 71 miejscu listy znalazło się Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w ZSP nr 2 w Wejherowie, a na 89 – Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. W pierwszej setce rankingu znalazło się też Technikum nr 2 w ZSZiO w Kartuzach (miejsce 93).
Najlepszym trójmiejskim technikum okazało się Technikum Hotelarskie w ZS Hotelarsko-Gastronomicznym w Gdyni, które uplasowało się na 111 miejscu. Najwyższe miejsce z gdańskich szkół (159), zdobyło Technikum nr 8 w CKZiU nr 2.