3 sierpnia do sprzedaży trafi pierwszy, liczący 272 strony, ilustrowany przewodnik po oddziałach Muzeum Gdańska. Czytelnik znajdzie w nim podstawowe informacje oraz ciekawostki. W przyszłych latach planowane są wydawnictwa w językach angielskim oraz niemieckim.

Muzeum Gdańska obecnie składa się z 10 oddziałów. 5 z nich jest dostępne przez cały rok: Muzeum Bursztynu, Ratusz Głównego Miasta, Dom Uphagena, Dwór Artusa oraz Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Trzy kolejne czynne są w letnim sezonie turystycznym, tj. Twierdza Wisłoujście, Wartownia nr 1 na Westerplatte oraz Muzeum Nauki Gdańskiej. Dwa pozostałe są w fazie organizacji, tj. Kuźnia Wodna w Oliwie oraz planowany oddział główny – Muzeum Gdańska – przy ulicy Rycerskiej.

– W pierwszym ilustrowanym przewodniku znajdziemy dziewięć oddziałów miejskiego muzeum. Po raz pierwszy oddajemy odwiedzającym Muzeum Gdańska tak obszerne kompendium wiedzy. Dzięki niemu polskojęzyczni turyści zapoznają się z dziedzictwem Gdańska i będą mogli je odkrywać przy okazji następnych wizyt. To świetne uzupełnienie do zakupu karnetu uprawniającego do odwiedzenia wszystkich naszych oddziałów w terminie 30 dni kalendarzowych – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

1000 zdjęć na 272 stronach

Najobszerniejsza, licząca 67 stron, część przewodnika dotyczy Ratusza Głównego Miasta. Pozostałe oddziały liczą od 25 do 37 stron, z wyjątkiem jedenastostronicowego opisu Kuźni Wodnej w Oliwie.

– Każdy z oddziałów został opisany przez zespół pracowników Muzeum Gdańska i zewnętrznych autorów według klucza zawierającego historię danego obiektu, jego poszczególnych części, eksponatów oraz ciekawostek. Całość uzupełnia ponad tysiąc kolorowych zdjęć, m.in. autorstwa cenionego, gdańskiego fotografa – Dariusza Kuli. Na samym końcu umieszczone są podstawowe dane o każdym z oddziałów, np. godziny otwarcia, a także ich lokalizacja na mapie Gdańska – dodaje Waldemar Ossowski.

Publikację będzie można nabyć we wszystkich oddziałach Muzeum Gdańska z wyłączeniem Wartowni nr 1 na Westerplatte oraz Kuźni Wodnej w Oliwie w cenie 28 zł. W ramach pierwszego nakładu w obiegu znajdzie się 1500 egzemplarzy publikacji.

W przyszłości wersje obcojęzyczne i audioprzewodniki

Pierwszy polskojęzyczny to nie tylko kompendium wiedzy dziedzictwa Gdańska prezentowanego w miejskim muzeum. Muzealnicy mają dalsze plany.

– Naszym podstawowym celem na przyszłe lata jest wprowadzenie do sprzedaży obcojęzycznych przewodników. Planujemy przekłady na języki angielski i niemiecki, a być może także na rosyjski. W oparciu o ten produkt zostanie wdrożony system wielojęzycznych audioprzewodników, dzięki którym zwiedzający otrzymają podstawowe informacje podczas odwiedzin w oddziałach naszego Muzeum – kontynuuje Waldemar Ossowski.

Przewodnik opracował Piotr Jaworek, który koordynował prace nad przewodnikami dla Collegium Maius w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie, czy Muzeum Zamkowego w Malborku i wielu innych muzeów w kraju. Przewodnik dla Muzeum Gdańska to najobszerniejsza, specjalistyczna publikacja w jego portfolio.