W związku z koniecznością przygotowania cmentarzy komunalnych w Gdańsku do Wszystkich Świętych oraz wzmożonym ruchem pieszych na terenie gdańskich nekropolii w tym okresie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje:

W dniach 27.10 – 04.11. 2018r. wjazdy dla osób powyżej 65 roku życia i osób niepełnosprawnych ruchowo, na teren Cmentarza Łostowickiego oraz Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywać się będą według następującego harmonogramu:

· 27.10.2018r. (sobota) – CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.

· 28.10.2018r. (niedziela) – Wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00.

· 29.10.2018r. (poniedziałek) – Wjazd w godzinach 7.00 – 10.00 oraz od godziny 15.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 18.00.

· 30.10.2018r. (wtorek) – CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.

· 31.10.2018r. (środa) – CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.

· 01.11.2018r.(czwartek) – CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.

· 02.11.2018r. (piątek) – CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.

· 03.11.2018r. (sobota) – CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.

· 04.11.2018r. (niedziela) – Wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00.

W pozostałe dni wjazd pojazdów mechanicznych będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku

Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonach cmentarzy w Gdańsku

w dniu 1 listopada 2018 roku

Zasady ruchu drogowego w dniu 1.11.2018 r.

od godz. 600 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady organizacji ruchu drogowego:

Cmentarz przy ul. Łostowickiej – ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory
z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą
na ul. Łostowickiej) i z literą „B” (zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo
do wjazdu od ul. Armii Krajowej będą miały wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej.

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko, wyjazd ul. Pana Tadeusza. Postój „taxi” wyznaczony zostanie na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Parking dla samochodów inwalidzkich
przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej)

Na ul. Nowolipie, na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, wyznaczony zostanie parking, na prawym pasie ruchu. Dla osób odwiedzających cmentarz udostępniony będzie ponadto parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego.

Na ul. Cedrowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej,
a na lewym pasie jezdni za wiaduktem wyznaczony zostanie parking dla samochodów.

Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Cmentarz przy ul. Srebrniki – dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy
w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i Taxi. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki” na wysokości zjazdu
z estakady nad ul. Grunwaldzką i na skrzyżowaniu z ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.
Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego. Na ul. Ogrodowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji
do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców domów przy ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa w relacji
do ul. Żołnierzy wyklętych, na której wyznaczony zostanie postój TAXI. Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Żołnierzy Wyklętych z Ronda De la Sale’a. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką. Na ul. Słowackiego obowiązuje ruch jednokierunkowy, w relacji
do ul. Chrzanowskiego, a na lewym pasie ruchu wyznaczony jest parking.

Cmentarz przy ul. Opackiej – dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką
od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej.
Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe zostaną wyznaczone: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu
u zbiegu ulicy Tatrzańskiej i Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego
za bramą na prowadzącą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie
ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego – Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy
ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.
Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój „taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Cmentarz przy ul. Stoczniowców – dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd wyznaczony będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz ul. Brzegi – dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha (przez most) wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku.

Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego – dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia
oraz na parkingu przy MDK.

Cmentarz przy ul. Kartuskiej – dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).