Od 1 kwietnia w Gdańsku zacznie funkcjonować poszerzony system segregacji odpadów. Dotychczas zbieraliśmy odpady do 3 pojemników: suche, mokre, szkło. Od początku przyszłego miesiąca będziemy jeszcze dzielić na papier, tworzywa i metale, tym samym Gdańsk dołącza do ogólnopolskiego sytemu segregacji odpadów.

 

– Poszerzenie systemu segregowania jest zgodne z długofalową polityką gospodarki odpadami Miasta Gdańska, która zakłada dalszy wzrost odzysku surowców. Było ono konieczne ze względu na obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska, który wprowadza w całym kraju jednolite zasady segregowania odpadów – wyjaśniał na konferencji prasowej Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej – Już jesienią ubiegłego roku rozpoczęliśmy informowanie mieszkańców o tej zmianie, przez kilka miesięcy trwały intensywne przygotowania do wprowadzenia tego systemu i na 1 kwietnia jesteśmy gotowi, by odbierać odpady na nowych zasadach.

 

Od kilku miesięcy trwa kampania informacyjno-promocyjna skierowana do mieszkańców – w tym dystrybucja ulotek i plakatów, nośniki reklamowe w przestrzeni miejskiej, informacje w prasie, pojazdach komunikacji miejskiej, przygotowano również program edukacyjny, jaki może być wykorzystywany w szkołach. W punktach odbioru odpadów zawisną również tablice z informacją, jakie odpady powinny być wrzucane do poszczególnych pojemników. Źródłem wiedzy o poszerzonym systemie są portale czystemiasto.gdansk.pl i gdansk.pl/segregacja

 

Gdańsk jest podzielony na sześć sektorów, z których odpady będą odbierane przez dwie spółki: Suez Północ Sp. z o.o. obsługującą nieruchomości z pięciu sektorów oraz spółkę miejską Gdańskie Usługi Komunalne, która rozpocznie pracę na szóstym sektorze, obejmującym dzielnice: VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko – Łostowice.

 

Spółka SUEZ Północ od października do końca marca dostawi dodatkowo ok. 8850 szt. pojemników z uwagi na nowe frakcje: papier i plastik oraz ok. 8300 pojemników z uwagi na konieczność wymiany na niewłaściwy kolor, zaś na ok. 50 tys. pojemników wymieniono naklejki z informacjami o nowych frakcjach. Spółka dysponuje 65 śmieciarkami, w tym 19 nowo kupionymi.

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. powołana została przez Gminę Miasta Gdańsk w celu realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności odbioru odpadów komunalnych. Do realizacji tych zadań zostało 23 000 pojemników na odpady różnego rodzaju, które wyposażone są w chip RFID.

Spółka rozwozi również worki do zbierania odpadów, takich jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, do mieszkańców domków jednorodzinnych. Do każdego kompletu dołączany jest harmonogram odbioru odpadów na rok 2018. Łącznie Spółka do 1 kwietnia br. wyposaży w worki 4 202 domki jednorodzinne.

Na konferencji prasowej został zaprezentowany tabor Gdańskich Usługi Komunalnych dysponujących nowymi pojazdami spełniającymi najwyższe normy emisji spalin. Wszystkie samochody wyposażone są w specjalny system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów. Spółka dysponuje:

 •          2 śmieciarkami 3-osiowymi z zabudową bębnową tzw. „śmieciarki bębnowe” przeznaczonymi do transportu bioodpadów, zapewniających szczelność uniemożliwiającą wycieki w trakcie opróżniania pojemników;
 •           6 sztukami śmieciarek do wywozu dwóch rodzajów odpadów jednocześnie z zabudową dwukomorową. Zastosowanie takiego rodzaju śmieciarek zoptymalizuje koszty związane z transportem dzięki odbiorowi dwóch rodzajów odpadów jednocześnie, dobór odpadów jest dowolny i uzależniony od harmonogramu odbioru;
 •            5 sztukami śmieciarek 3-osiowych z zabudową jednokomorową służących do odbioru wszystkich rodzajów odpadów;
 •             4 sztukami śmieciarek 2-osiowych z zabudową jednokomorową o długości maksymalnie 9 metrów służących do odbioru wszystkich rodzajów odpadów
 •            śmieciarką 2-osiową z zabudową jednokomorową o wysokości maksymalnie 2,5 metrów umożliwiającą, z uwagi na swoją wielkość, odbiór wszystkich rodzajów odpadów z lokalizacji, w których nie ma możliwości dojazdu większą śmieciarką;
 •           skrzyniowcem z windą załadunkową do rozwożenia pojemników oraz do odbioru odpadów wielkogabarytowych;
 •             2 skrzyniowcami z wywrotem trzystronnym do odbioru odpadów wielkogabarytowych;
 •           2 hakowcami 2-osiowymi umożliwiającymi podstawienie kontenera i odbiór wszystkich rodzajów odpadów;
 •           hakowcem 3-osiowym umożliwiającym podstawienie większych kontenerów i odbiór wszystkich rodzajów odpadów;
 •          pojazdem ciężarowym 2-osiowym z zabudową z systemem mycia ciśnieniowego pojemników na odpady;
 •           śmieciarką z żurawiem umożliwiającą odbiór odpadów z pojemników typu dzwon, jak również ze standardowych pojemników;
 • —————————————

fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl