Muzeum Gdańska zaprezentuje 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w Dworze Artusa trzy studia zagospodarowania półwyspu Westerplatte wykonane przez pracownie architektoniczne. Podczas spotkania autorzy koncepcji omówią zagadnienia związane z ich wizją zagospodarowania półwyspu. Koncepcje te, w formie wystawy planszowej, będą udostępnione zwiedzającym Dwór Artusa do połowy września.

Pole bitwy na Westerplatte zostało uznane za Pomnik Historii w sierpniu 2003 r. rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument ten kładzie nacisk na zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych symbolizujących heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej. Obowiązujący przez najbliższe półtora roku plan zagospodarowania przestrzennego dla pola bitewnego uniemożliwia przeprowadzenia jakichkolwiek prac o charakterze inwestycyjnym. Te czynniki wzięli pod uwagę architekci przygotowujący możliwości zmian na Westerplatte.

Muzeum Gdańska, które posiada na terenie półwyspu działkę przy Wartowni nr 1, zaprezentuje w czwartek trzy studia, poprzez które chce zaprosić zainteresowanych do dyskusji nad przyszłością wspomnianego Pomnika Historii. Projekty przygotowały pracownie: Fort Targowski, Restudio oraz Pracownia Architektoniczna „Proconcept”.

– Przygotowanym studiom przyświeca idea rozporządzenia z 2003 r., ale w pozostałych kwestiach zostawiliśmy architektom wolną rękę. Mając świadomość skali potrzeb związanych z obsługą ruchu odwiedzających Westerplatte, poprosiliśmy, aby w ich studiach uwzględniono potrzebną infrastrukturę. Każde z biur projektowych zaprezentowało inną wizję i każda z nich zawiera ciekawe elementy, które warto uwzględnić w przyszłości – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Po spotkaniu przygotowane studia będą dostępne w Dworze Artusa do 16 września 2018 r. We wrześniu br. Muzeum Gdańska przygotowuje międzynarodową konferencję z udziałem prof. Normana Daviesa, podczas której naukowcy podejmą dyskusję na temat form zagospodarowania pół bitewnych i współczesnej polityki historycznej.