W Gdańsku powstanie centrum wspierające osoby opiekujące się swoimi bliskimi

20 dzieci i 30 osób dorosłych – niepełnosprawnych lub ciężko chorych – będzie mogło otrzymać w Gdańsku okresową pomoc w Centrum Opieki Wyręczającej. Do 2021 r. na działce przekazanej przez miasto przy ul. Kopernika ma je utworzyć inicjator projektu, Fundacja Hospicyjna. Będzie to pierwsza lub jedna z pierwszych w kraju tego typu placówek.

W środę w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz przekazał Fundacji Hospicyjnej list intencyjny dotyczący darowania terenu pod budowę nowej placówki opiekuńczej. List stanowi o przygotowaniu nieruchomości komunalnej do przekazania na 50 lat prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Fundacji Hospicyjnej. Umowa notarialna będzie podpisana po uporządkowaniu spraw formalno-prawnych związanych z darowizną.

Centrum Opieki Wyręczającej ma zapewnić dzienną opiekę osobie niesamodzielnej, np. ciężko chorej, co ma umożliwić opiekunom rodzinnym np. odpoczynek,  podjęcie pracy zawodowej lub załatwienie codziennych spraw. Zakłada się, że będzie możliwe pozostawienie podopiecznego na dzień, dwa tygodnie lub 30 dni w przypadku np. rekonwalescencji.

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz uzasadniając przekazanie Fundacji Hospicyjnej terenu pod budowę Centrum podkreślił, że „wszędzie tam, gdzie lokalne społeczności czy organizacje mogą realizować przedsięwzięcia na rzecz dobra publicznego, to państwo bądź samorząd powinny je wspierać”. Przypomniał, że w 1996 r. władze Gdańska przekazały też teren pod działające hospicjum przy ul. Kopernika.

Planowane centrum powstanie na działce o powierzchni ponad 3 tys. m kw. w odległości kilkuset metrów od hospicjum. Prezydent zapowiedział, że miasto w miarę możliwości finansowo-prawnych będzie też wspierać działalność nowej placówki.

Prezes Fundacji Hospicyjnej Anna Janowicz wyjaśniła, że Centrum będzie zapewniać wsparcie dla osób, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi, ciężko chorymi, wymagającymi codziennej, stałej opieki. – Po kilku latach, miesiącach takiej opieki nadchodzi taki moment, kiedy opiekunowie mówią, że nie mają już siły i to co możemy zrobić, to zapewnić takie miejsce, w którym na jeden dzień czy na kilkanaście dni ten podopieczny będzie mógł otrzymać profesjonalną opiekę a w tym czasie dotychczasowy opiekun będzie mógł odpocząć” – tłumaczyła Janowicz.

Szacuje się, że budowa centrum pochłonie łącznie około 20 mln. zł. Fundacja Hospicyjna już teraz poszukuje źródeł finansowania inwestycji. Zaprasza również do indywidualnych wpłat wszystkich chętnych darczyńców. Wpłaty można kierować na nr konta: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 z dopiskiem: Centrum Opieki Wyręczającej.

 

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk poinformował, że w mieście realizowana jest polityka na rzecz jak najdłuższego utrzymania aktywności i samodzielności osób starszych. Wymienił m.in. dostarczanie posiłków do domów, teleopiekę oraz powierzenie pewnych działań na rzecz seniorów wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym. Piotr Kowalczuk zaznaczył, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozpoczęło się już szkolenie opiekunów osób zależnych. – Grupa seniorów jest coraz większa, natomiast rynek opiekunów nie jest duży dlatego zapewniamy profesjonalne przygotowanie do takiej pracy – tłumaczył.

 

W latach 1990 – 2018 na cele charytatywne, oświatowe i kulturalne miasto przekazało 15 nieruchomości, głównie organizacjom kościelnym prowadzącym działalność opiekuńczą. Nieruchomości otrzymały m.in. parafia św. Kazimierza na Zaspie (Dom Opieki „Złota Jesień”), parafia pw. Św. Teresy na gdańskim Ujeścisku oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej np. pod Dom Opieki przy ul. Fromborskiej.