Pierwsze wnioski o świadczenie dobry start, potocznie nazywane „300 plus” na rok szkolny 2019/2020 będzie można składać już w lipcu elektronicznie, a od sierpnia w formie papierowej. Podpowiadamy, komu przysługuje świadczenie i jak się o nie ubiegać.

 

Komu przysługuje wyprawka?

Świadczenie w kwocie 300 zł przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
  • osobom uczącym się – raz w roku.

Jeżeli dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu znajduje się pod opieką naprzemienną rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie zostanie wypłacone w wysokości połowy tej kwoty.