Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego (central auditory processing disorder-CAPD), określane jest również jako zaburzenie przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder-APD). Jest to zaburzenie słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Objawia się problemem ze słyszeniem części dźwięków, pomimo tego, że słuch fizjologiczny jest prawidłowy. Mózg osoby z zaburzeniem centralnego przetwarzania słuchowego nie potrafi identyfikować, a następnie interpretować dźwięków. U dzieci z zaburzeniem centralnego przetwarzania słuchowego występują często problemy z rozumieniem mowy (zwłaszcza w hałasie). Etiologia tego zaburzenia nie jest znana. Istnieje natomiast wiele hipotez, m.in: wcześniactwo, przewlekłe infekcje ucha, niedotlenienie, predyspozycje genetyczne.

Najczęstsze objawy zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego:
kłopoty z zapamiętaniem usłyszanej sekwencji sylab, wyrazów, zdań,
problemy z koncentracją uwagi,
trudności z identyfikowaniem informacji nadawanych w szumie,
problemy z czytaniem i pisaniem,
opóźniony rozwój mowy,
błędy ortograficzne,
nadmierne zwracanie uwagi na bodźce słuchowe, które nie są istotne,
kłopoty z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,
mylenie podobnie brzmiących słów,
zaburzona intonacja,
problemy z nauką,
problemy z nauką języka obcego,
problemy z poznawaniem nowego słownictwa

Diagnoza zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego
Zaburzenie centralnego przetwarzania słuchowego często towarzyszy innym nieprawidłowościom. Współwystępuje często z nadpobudliwością psychoruchową, a także trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zazwyczaj pierwsze podejrzenie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego zgłasza logopeda. Ostateczna jednak weryfikacja problemu dokonywana jest przez audiologa bądź otolaryngologa.

Wskazówki do pracy z dzieckiem z zaburzeniem centralnego przetwarzania słuchowego:
mów do dziecka w wolnym tempie,
w wypowiedziach używaj prostych struktur gramatycznych,
utrzymuj z dzieckiem kontakt wzrokowy,
staraj się komunikować i pracować z dzieckiem w miejscu, w którym jest cisza,
sprawdzaj, czy dziecko rozumie polecenia,
zapewnij dziecku terapię logopedyczną oraz trening słuchowy.

Dzięki plastyczności naszego mózgu i opracowaniu indywidulanego programu terapii można poprawić zdolność do przetwarzania bodźców słuchowych. Niezwykle ważna jest profesjonalna diagnoza, która umożliwi odpowiednie działanie terapeutyczne.