Top
Czwartek, 15 kwietnia 2021

Katarzyna Krempla- Patron

Katarzyna Krempla- Patron

stanowisko: neurologopeda, terapeuta ręki, wykładowca języka migowego.

Właściciel Centrum Terapii Neurologopedycznej- CTN, neurologopeda, terapeuta ręki, wykładowca języka migowego. Ukończyłam międzyuczelniane studia licencjackie o kierunku logopedia na Uniwersytecie Gdańskim/Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, studia magisterskie ze specjalizacją w neurologopedii oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (ze specjalizacją w edukacji i terapii małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju). Obecnie, kontynuuję naukę na filologicznych studiach doktoranckich. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Moje zainteresowania naukowe i terapeutyczne obejmują diagnozę i terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niedosłuchem, a także pracę z dorosłymi po przebytych udarach mózgu. W swoim gabinecie prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną/ neurologopedyczną, terapię ręki, stymulację odruchów ustno- twarzowych wg dr S. Masgutowej, zajęcia grupowe stymulujące rozwój językowy dzieci, grupową/ indywidualną naukę języka migowego. Więcej o mnie na stronie internetowej: ctn-logopedia.pl

Artykuły autora

Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego

Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego (central auditory processing disorder-CAPD), określane jest również jako zaburzenie przetwarzania słuchowego…

Metoda krakowska

Metoda krakowska jako sposób pracy terapeutycznej z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Metoda krakowska jest…

Czas do logopedy !

Sprawdź, czy komunikacja Twojego dziecka rozwija się prawidłowo. Kiedy iść do logopedy? Z pewnością nie…

© Copyright 2015 by maluchy3miasta. All Rights Reserved.